Hvad er personlig coaching?

Personlig coaching er en særlig samtaleform, hvor fokus er 100% på dine mål eller udfordringer. Du står måske meget alene med dilemmaer, prioriteringer, eller beslutninger du skal træffe.

​En samtale med en coach, som er trænet til at være katalysator, aktiv lytter, sparringspartner og konstruktiv med- og modspiller kan være en uvurderlig hjælp og støtte.

Personlig coaching er for alle medarbejdere eller ledere, der ønsker at undersøge et problem, et dilemma, et mål eller en udfordring.

I Coachsamtalen:

  • Udforsker vi dine tolkninger, ressourcer og muligheder i forhold til det ønskede tema.
  • Får du øje på nye perspektiver på din situation ved hjælp af kloge spørgsmål, spejling af det du fortæller, og opsamling på de ting som går igen i samtalen.
  • Coaching sigter mod merforståelse hos dig, som forudsætning for at du kan handle på den bedste måde fremover.

Er der tale om organisatorisk coaching arbejdes der inden for de organisatoriske konteksts mål og rammer, og tager udgangspunkt i det arbejdsrelaterede.

Samtidigt kan alle relevante temaer berøres, men målet er at løse udfordringer eller styrke kompetencer i forhold til din arbejdsfunktion, når der er tale om organisatorisk coaching.

Du kan sætte små eller store mål som udgangspunkt for en eller flere coachingsamtaler, eller coachingen kan have en mere erkendelsesorienteret karakter.

Samtalen vil altid indeholde en ”kontrakt” hvilket betyder, at vi aftaler hvad du gerne vil have ud af samtalen inden vi går i gang. Dette hjælper jeg dig selvfølgelig med at afklare.

Har du brug for uddybning eller har du spørgsmål, så kontakt mig og lad os få en snak – Det er gratis og ganske uforpligtigende.